Activitati economice din comuna Horodniceni

 

La nivelul Comunei Horodniceni , din punct de vedere socio-economic, activitatile desfasurate pot fi impartite in urmatoarele categorii:

1.  Activitati de tip industrial / constructii si comert

O activitate industriala propriu-zisa nu exista in comuna Horodniceni. Pe raza comunei isi desfasoara activitatea agenti economici, constituiti in diverse forme (S.R.L., asociatii
cooperatiste si familiare sau independenti), predominand activitatile comerciale.

Dintre agentii economici , in functie de cifra de afaceri anuala si de numarul de angajati ,se remarca urmatorii :

•  SC LAKTOTRIO 2001 PROD SRL - Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor (Branzeturi traditionale de Horodniceni )

•  SC MIRCONSTRUCT SRL Lucrari de constructii

•  SC NIGPAN SRL Comert

•  SC FREZIA SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM Comert

•  SC MIOARA IMPEX SRL Comert

•  SC OANEA PROD SRL Fabricare materiale de constructii

•  SC BRADICO SRL Comert

•  SC VIOLETA COM SRL Comert

•  I.I BOARU GHEORGHE Comert

•  I.I NEMITANU Comert

•  I.I NEAMTU C-TIN Comert

•  I.I GRAMADA Transport

 

Dezvoltarea activitatilor industriale de orice profil va fi conditionata de echiparea edilitara a localitatii, în special de alimentarea cu apa, de canalizare si de posibilitatile de excludere a poluarii mediului înconjurator. Posibilitatile de dezvoltare a activitatilor industriale si de constructii sunt foarte diverse prin initiativa micilor întreprinzatori, care trebuie sprijiniti în directia înfiintarii de întreprinderi industriale.


În acest sens se vor putea realiza mici unitati agroindustriale, de prelucrare a laptelui, lânii ,prelucrare a lemnului , fabricare mobila , unitati de primire turistica. Potentialul dezvoltarii unor activitati industriale este practic acelasi în oricare din satele comunei.

 

2.  Activitati agricole si zootehnice


Comuna se întinde pe o suprafata de 5227 ha teren agricol , din care 3190 ha teren arabil , 978 ha pasuni, 963 fânete , 100 ha livezi si 171 ha padure.

Dupa cum vizibil se remarca , fondul funciar (terenul agricol ) reprezinta principala resursa naturala a comunei ,care valorificata corespunzator , ar reprezenta baza dezvoltarii economice a comunei. Extinderea pe o suprafata semnificativa a pasunilor /fanetelor favorizeaza cresterea animalelor ,practicarea zootehniei.


Cele mai mari suprafete sunt cultivate cu porumb, grâu, orz, ovaz,cartofi , precum si leguminoase perene ca trifoiul si lucerna.
În ce priveste cresterea animalelor, comuna dispune în prezent de urmatoarele efective, conform rezultatelor provizorii ale Recensamantului General Agricol 2010 :
     -  bovine: 1386 numar capete;
     -  porcine: 857 numar capete;
     -  ovine: 5270 numar capete;
     -  pasari: 12500 numar capete;

Remarcabil este numarul mare de ovine - 5270 de capete .Anual crescatorii de animale organizeaza în locatii special amenajate stani,produsele lactate obtinute fiind colectate la nivel local de SC LAKTOTRIO SRL sau comercializate individual de proprietari in pietele alimentare din judet.


În comuna functioneaza o ferma moderna, de crestere a bovinelor si a tineretului taurin , 2 centre de colectare a laptelui unde crescatorii de animale îsi pot valorifica productia de lapte.
Exista o preocupare deosebita, din partea autoritatilor locale, pentru informarea eficienta a agricultorilor /crescatorilor de animale ,potentiali fermieri de pe raza comunei , pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile în cadrul PNDR ,proiecte ce permit înfiintarea , modernizarea /extinderea fermelor agricole ( Masura 112 "Instalarea tinerilor fermieri" , Masura 121 "Modernizarea exploatatilor agricole" , Masura 141 " Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta " ). În acest sens , specialisti din cadrul Primariei Horodniceni sprijina solicitantii si ofera consultanta în depunerera dosarului de finantare pentru proiectele europene , dovada a unei campanii de informare eficienta este numarul de proiecte aprobate în cadrul masurii 141 "Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta " .În sesiunea din septembrie 2010 ,comuna Horodniceni s-a situat pe locul III la nivel judetean , cu 29 de proiecte aprobate , dupa Stulpicani si Fantanele .Un numar semnificativ de proiecte a fost depus si in sesiunea noiembrie - decembrie 2010 , rezultatele nefiind înca publicate . Atragerea fondurilor europene în comuna contribuie decisiv la progresul socio-economic , prin cresterea veniturilor , noi locuri de munca , crearea unei retele de desfacere a produselor agricole.

3. Activitati din domeniul public si al serviciilor

În localitatea Horodniceni functioneaza urmatoarele unitati publice care deservesc întreaga comuna, precum si unitati publice care se regasesc în localitatile comunei:


     -  Primaria
     -  Camin cultural si biblioteca (functioneaza în aceeasi cladire)
     -  Dispensar medical si cabinet stomatologic
     -  Circumscriptia sanitar-veterinara
     -  Post politie
     -  Oficiu P.T.T.R. si C.E.C (în acelasi local)
     -  Farmacie
     -  Scoala generala
     -  Gradinita de copii