Date din comuna

  Educatie ... detalii

  Economie ... detalii

  Personalitati ... detalii

  Religie ... detalii

  Avizier virtual ... detalii

  Traditii si obiceiuri ... detalii

  Zilele comunei ... detalii

  Linkuri utile ... detalii

  free counters

 

 Hotarari


1.Hotarare - Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 ... detalii

2.Hotarare privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2011 ... detalii

3.Hotarare privind aprobarea caietului de sarcini in vederea organizarii licitatiei pentru vanzarea a trei imobile si a terenului aferent acestora , proprietate privata a Comuna Horodniceni ... detalii

4.Hotarare avand in vedere Expunerea de motive si Proiectul de hotarare prezentata in plenul sedintei de catre
Primarul Comunei ... detalii

5.Hotarare privind stabilirea achitarii integrale a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire de catre solicitantii SC WIND ENERGY EXPERTISE SRL si SC WIND ENERGY POWER BUSINESS SRL ... detalii

6.Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2012 ... detalii

7.Hotarare avand in vedere Expunerea de motive si Proiectul de hotarare prezentata in plenul sedintei de catre
Primarul Comunei ... detalii

8.Hotarare privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local pe anul 2012 pentru repartizarea orelor de munca a persoanelor beneficiare de ajutor social ... detalii